درون‌ ی‍ک‌ آی‍ن‍ه‌، درون‌ ی‍ک‌ م‍ع‍م‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍وردر، ی‍وس‍ت‍ی‍ن‌، ‏‫۱۹۵۲ - ‏ م.
Gaarder, Jostein
‏عنوان و نام پديدآور : درون‌ ی‍ک‌ آی‍ن‍ه‌، درون‌ ی‍ک‌ م‍ع‍م‍ا / ی‍اس‍ی‍ت‍ن‌ گ‍وردر ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍رداد ب‍ازی‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: شهر ک‍ت‍اب‌ ،هرمس، کتابهای ک‍ی‍م‍ی‍ا‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۵ ص.‬‏‫؛ ۱۲ × ۱۹ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‭‎964-6641-02-4 : ‬‬‏‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰ریال ( چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰ریال ( چاپ سوم )‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ریال ( چاپ پنجم )‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫ : 978-964-6641-02-0‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی :‭‭‭ I et speil, i en gåte,1993‬‏‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم و س‍وم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۹.
‏موضوع : داستانهای نروژی -- قرن ۲۰م
‏شناسه افزوده : ب‍ازی‍اری‌، م‍ه‍رداد، ‏‫۱۳۴۰ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫PT۸۹۵۱/۲۸‭‬‭ /‮و‬۴‏‫‭د۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۳۹/۸۲۳۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۸۳۶
 
   آدرس ثابت  درون‌ ی‍ک‌ آی‍ن‍ه‌، درون‌ ی‍ک‌ م‍ع‍م‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۳۴۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۱۱۸۸ ‬
۶
۱۳۸۶
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۳۳۴۱ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۲۰۹ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۰۴۲۵ ‬
‪ ۵۶۱۰۴۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۰۴۲۶ ‬
‪ ۶۸۶۳۰۰ ‬
۹
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۵۷۵۰۰ ‬
‪ ۱۵۴۷۰۹۹ ‬
۷
۱۳۷۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۷۵۰۱ ‬
‪ ۸۴۲۵۹۷ ‬
۱۲
۱۳۷۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۶۴۲۴ ‬
‪ ۴۷۲۶۵۲ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۶۴۲۵ ‬
‪ ۵۴۹۴۳۹ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۶۵۹۴ ‬
‪ ۱۲۰ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۶۵۹۵ ‬
‪ ۱۱۹ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۱۵۷۱ ‬
‪ ۱۱۰۳۴۰۹ ‬
۱۵
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۶۰۴۷ ‬
‪ ۱۵۴۶۹۵۹ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh