پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍درا‏‫، ۱۳۶۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۱۲۰ ریال (چاپ اول)‬ ؛ ‏‫۶۵۰ریال (چاپ پنجم) ‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰ریال (چاپ یازدهم)‬
‏يادداشت : چاپ اول: بهمن ۱۳۶۷.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۶۸-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹-۱۳۵۸.م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ج‍اب‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا .‬
‏موضوع : حجاب
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP۲۳۰/۱۷‏‫‬‮‭‬‭/م۶م۵۰۸۴۷ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۶۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۵۳۶
 
   آدرس ثابت  پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۸۱۱ ‬
‪ ۶۳-۷۳۰۶۱ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۱۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۵۲۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۷۲۶۲ ‬
۳۰
۱۳۸۸
۱۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۵۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۷۷۲ ‬
۵۰
۱۳۸۸
۱۸
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۱۱۶۰ ‬
‪ BP۲۳۰/۱۷ /م۶م۵۰۸۷ ‬
۱۹
۱۳۶۷
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۳۷۴۳ ‬
‪ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۷
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۸۷۵۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۸۷۵۶ ‬
۳۱
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۴۳۲ ‬
‪ ۴۰۹۹۰۲ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۰۸۴ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۲ ‬
۲۳
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۰۸۵ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۳ ‬
۲۴
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۷۰۰ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۱ ‬
۲۲
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۷۰۱ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۴ ‬
۲۵
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۷۴۷ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۵ ‬
۲۶
۱۳۷۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۷۴۸ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۶ ‬
۲۷
۱۳۷۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۹۶۷ ‬
‪ ۲۰۲۷۱۰ ‬
۱۲
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۹۶۸ ‬
‪ ۲۰۲۷۱۱ ‬
۱۳
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۰۴۴۸ ‬
‪ ۲۲۳۰۷۸ ‬
۱۵
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۰۴۴۹ ‬
‪ ۲۲۳۰۷۷ ‬
۱۴
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۷۸۲۴ ‬
‪ ۴۱۸۳۸۹ ‬
۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۶۱۰۳ ‬
‪ ۷۱۸۷۴۸ ‬
۱۷
۱۳۷۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۶۱۰۴ ‬
‪ ۴۰۹۹۰۳ ‬
۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۴۳۰۱ ‬
‪ ۵۰۵۳۲۴ ‬
۱۰
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۲۵۴۰ ‬
‪ ۷۱۸۶۷۰ ‬
۱۸
۱۳۸۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۵۴۱ ‬
‪ ۴۱۸۳۸۳ ‬
۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۱۳۶ ‬
‪ ۴۱۸۳۸۸ ‬
۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۱۳۷ ‬
‪ ۵۸۹۳۰ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۰۹۶۵ ‬
‪ ۹۳۳۴۲۳ ‬
۴۰
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۵۳۳۴ ‬
‪ ۹۶۱۵۳۵ ‬
۳۵
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۹۳۷۶ ‬
‪ ۹۹۲۵۵۲ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۱۷
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۱۹۳۷۷ ‬
‪ ‬
۲۱
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۱۷۵ ‬
‪ ۹۸۹۶۱۰ ‬
۴۱
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۴۰۹۶۶ ‬
‪ ۱۰۱-۱۴۵۶۳ ‬
۴۵
۱۳۷۳
۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۷۴۶۵۲ ‬
‪ ۹۹۶۰۷۲ ‬
۲۹
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۷۸۶۲ ‬
‪ ۱۱۹۴۶۸ ‬
۲۸
۱۳۷۵
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۹۹۲۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۴۳۹۹ ‬
۵۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۲۶۷۰ ‬
‪ ۱۵۸۴۹۷۰ ‬
۳۴
۱۳۶۸
۲
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۳۰۶۵ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭BP۲۳۰/۱۷ ‏‫‬‮‭‬‭/م۶م۵۰۸۴۷ ۱۳۶۸ ‬
۱
۱۳۸۶
۱۶
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh