ت‍اری‍خ‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ول‍ت‍ر، ف‍ران‍س‍وا م‍اری‌ آروئ‍ه‌ دو، ۱۷۷۸ - ۱۶۹۴
‎Voltaire, Francois Marie Arouet de‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌/ ول‍ت‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ک‍ی‍ان‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ارف‍ع‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌، ۳۰۷ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (ت‍اری‍خ‌۶)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ او م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ول‍ت‍ر اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Siecle de Louis XIV‬.
‏موضوع : ف‍ران‍س‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌، ۱۷۱۵ - ۱۶۴۳
‏شناسه افزوده : ک‍ی‍ان‍ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۰ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ارف‍ع‌زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : DC۱۲۵‭/و۸ت‌۲ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۹۴۴/۰۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۲۳۶
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۲۵۲۸ ‬
‪ ۱۵۹۳۲۰ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۲۵۲۹ ‬
‪ ۱۵۹۳۲۱ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh