روض‍ه‌‌ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌‌ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌ب‍اب‍وی‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ‏‫۱۰۳۷ - ‏۱۱۱۱ق.‬
‏عنوان قراردادی : من لایحضره‌الفقیه .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : روض‍ه‌‌ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌‌ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌ب‍اب‍وی‍ه‌]/ ل‍م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌.
‏مشخصات نشر : [ق‍م‌]: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍اج‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ک‍وش‍ان‍پ‍ور‏‫، ۱۴۰۶ق‌.‏‬‏‫ = ۱۳۶۴ -‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‏‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج. ۳ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴).
‏يادداشت : ج. ۴ و ۸ (چاپ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ دوم‌:۱۴۱۰ق‌. = ۱۳۶۸).
‏يادداشت : ج‌. ۹ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۱۱ق‌. = ۱۳۶۹).
‏يادداشت : ج‌. ۱۴(چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۱۳ق‌. = ۱۳۷۲).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، ۳۱۱ - ۳۸۱ق.. من لایحضره الفقیه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۴ق.‏‬
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، مصحح
‏شناسه افزوده : اش‍ت‍ه‍اردی‌، ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‌، ‏‫۱۲۹۶ - ‏۱۳۸۷.‬، مصحح
‏شناسه افزوده : ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، ۳۱۱ - ۳۸۱ق.. من لایحضره الفقیه. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‮‭BP۱۲۹‏‫‭‭‭/‮ال‍ف‌‬۲م‌۸۰۲۱۷ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۸۲۶
 
   آدرس ثابت  روض‍ه‌‌ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌‌ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌ب‍اب‍وی‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۱۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۴۰ ‬
۸
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۸۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۶۷ ‬
۱۳
۱
۱۳۵۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۲۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۴۳۹ ‬
۶
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۵۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۷۹۳۳ ‬
۳
۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۹۸۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۲۱۱۲ ‬
۷
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۹۸۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۲۱۱۳ ‬
۱
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۶۲۵۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۶۱۵۹ ‬
۱۴
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۶۵۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۶۶۰۴ ‬
۲۰
۱۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۷۱۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۸۲۰ ‬
۵
۳
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۴۵۰ ‬
‪ ۴۵۰۴۴ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۹۹ ‬
‪ ۴۶۴۲۶ ‬
۳
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۳۰۰ ‬
‪ ۴۶۴۲۷ ‬
۳
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۲۹۱ ‬
‪ ۵۱۰۳۱ ‬
۶
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۲۹۲ ‬
‪ ۵۱۰۳۲ ‬
۶
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۴۳ ‬
‪ ۵۳۶۵۸ ‬
۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۴۴ ‬
‪ ۵۳۶۵۹ ‬
۸
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۴۵ ‬
‪ ۵۳۹۸۰ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۷۹۴ ‬
‪ ۱۸۴۳۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۶۸۸ ‬
‪ ۲۱۴۸۱۵ ‬
۵
۱
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۶۸۹ ‬
‪ ۲۱۴۸۱۴ ‬
۵
۲
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۶۹۰ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۴۵ ‬
۴
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۶۹۲ ‬
‪ ۲۲۵۷۰۲ ‬
۳
۱
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۶۹۳ ‬
‪ ۲۲۵۷۰۱ ‬
۳
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۴۱۴۲ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۳۹ ‬
۶
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۰۹۶ ‬
‪ ۲۱۴۸۱۳ ‬
۱
۱
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۰۹۷ ‬
‪ ۲۱۴۸۱۲ ‬
۱
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۶۲۴ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۴۳ ‬
۱۰-۱۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۶۲۵ ‬
‪ ۵۰۱۲۹۰ ‬
۱۰-۱۱
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۴۷۱۰ ‬
‪ ۴۸۹۵۲۱ ‬
۱۴
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۱۳۴۸ ‬
‪ ۵۰۱۸۰۵ ‬
۹
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۶۱۳۴۹ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۴۴ ‬
۹
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۴۰۲ ‬
‪ ۲۲۷۹۰۹ ‬
۱۲
۲
۱۳۷۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۴۰۳ ‬
‪ ۲۲۷۹۱۰ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۲۹۸ ‬
‪ ۷۶۶۲۱۸ ‬
۲۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۵۸۹۶۸۵ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۴۳۷ ‬
۴
۱۳
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۳۵۲۱ ‬
‪ ‬
۱۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۵۹۳۷۸۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۴۴۰ ‬
۸
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۲۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۷۰۳۰ ‬
۱
۱۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۲۱۳ ‬
‪ ۱۰۱-۷۰۳۲ ‬
۹
۱۲
۱۳۹۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۲۲۴ ‬
‪ ۱۰۱-۷۸۴۴ ‬
۶
۱۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۲۳۰ ‬
‪ ۱۰۱-۷۸۴۵ ‬
۱۱
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۴۲۶ ‬
‪ ۱۰۱-۷۸۴۲ ‬
۱۲
۲۱
۱۳۵۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۴۲۸ ‬
‪ ۱۰۱-۷۸۴۳ ‬
۵
۲۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۱۰۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۷۸۴۶ ‬
۱۱
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۹۱۷۲۴۲ ‬
‪ ۱۸۱۴۵۵۴ ‬
۷
۲
۱۳۵۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۴۰۰ ‬
‪ ۱۶۷۱۹۹۳ ‬
۱۴
۲
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh