س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۴ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌‌ن‍دوش‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ار‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۸، ۶۴ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰ ریال‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ هشتم)
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۲ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ هشتم.
‏موضوع : مقاله‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : ایران -- زندگی فرهنگی
‏موضوع : ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۵۳‭ /س۸۹‏‫‭س‌۳ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۴/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۱۹۱۶
 
   آدرس ثابت  س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۳۶۳ ‬
‪ PIR۷۹۵۳ /س۸۹س۳ ۱۳۷۲ ‬
۱۰
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۷۱۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۷۱۴ ‬
۶
۱۳۷۸
۸
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۱۵۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۱۵۰ ‬
۱۲
۱۳۷۲
۷
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۰۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۰۷ ‬
۱۳
۱۳۷۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۴۶۶ ‬
‪ ۱۹۳۹۰۹ ‬
۷
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۴۶۷ ‬
‪ ۱۹۳۹۱۰ ‬
۸
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۸۳۹ ‬
‪ ۲۶۷۷۳۳ ‬
۲
۱۳۷۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۱۸۴۰ ‬
‪ ۶۸۷۲۰۳ ‬
۱
۱۳۷۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۶۰۹ ‬
‪ ۸۲۱۹۴ ‬
۴
۱۳۷۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۶۱۰ ‬
‪ ۸۲۱۹۵ ‬
۵
۱۳۷۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۲۷۱۶۰ ‬
‪ ۱۱۳۸۸۵۰ ‬
۱۱
۱۳۷۸
۸
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۸۲۲۷۷ ‬
‪ ‭PIR۷۹۵۳/س۸۹ ‮س‌‬۳ ۱۳۷۸‬ ‬
۳
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۱۸۵۰ ‬
‪ ۱۴۶۸۴۰۱ ‬
۹
۱۳۷۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh