س‍روان‍ت‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ران‍ک‌، ب‍رون‍و، ۱۹۴۵ - ۱۸۸۷
‎Frank, Bruno‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍روان‍ت‍س‌/ ب‍رون‍و ف‍ران‍ک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ح‍دادی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۲۱
‏فروست : (ادب‍ی‍ات‌۵)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Cervantes; Roman‬.
‏موضوع : س‍روان‍ت‍س‌، م‍ی‍گ‍ل‌ د، ،۱۶۱۶ - ۱۵۴۷‎Gervantes, Saavedra, Miguel de‬
‏شناسه افزوده : ح‍دادی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PQ
‏رده بندی دیویی : ۸۶۳/۳‭س‌۴۹۱/س‌ف‌ ۱۳۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۹۰۶
 
   آدرس ثابت  س‍روان‍ت‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۱۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۱۵ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۲۰۶۴ ‬
‪ ۹۳۲۸۴ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۲۰۶۵ ‬
‪ ۹۳۲۸۵ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۷۲۰۴ ‬
‪ ۱۲۴۸۱۴ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh