ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ چ‍وب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز گ‍وردون‌
Wilkinson, James Gordon
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ چ‍وب‌/ اث‍ر ژ.گ‌. وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ داود پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، م‍ه‍دی‌ ف‍ائ‍زی‌پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا ت‍ق‍ی‌ی‍اره‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ی‍ازده‌، ۶۵۷ ص‌.‬ :م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار،ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ؛ ش‍م‍اره‌ ۲۲۹۴.
‏شابک : ‏‫۱۴۵۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال‬: چاپ دوم‏‫‭‭ 964-03-3703-7‬: ؛ ‏‫۶۷۵۰۰ ریال‬‬: چاپ سوم‏‫‭‭964-03-3703-X‬: ؛ ‏‫۹۴۰۰۰ ریال‬: چاپ چهارم‏‫‭978-964-03-3703-5:
‏يادداشت : ‏‫ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Industrial timber preservation‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.‬
‏يادداشت : چاپ سوم:۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : چوب -- نگهداری
‏شناسه افزوده : پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود،‏‫ ۱۳۲۰ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : ف‍ائ‍زی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌ی‍اره‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭TA۴۲۲‏‫‭/و۹ح۷ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۷۴/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۰۶۹۵
 
   آدرس ثابت  ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ چ‍وب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۳۵۳۵ ‬
‪ ۱۸۲۶۷۱۵ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۳۵۳۶ ‬
‪ ۳۹۵۴۱۸ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۲۴۸۲ ‬
‪ ۵۱۹۲۱۸ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۲۴۸۳ ‬
‪ ۵۲۰۵۳۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۰۳۰۷ ‬
‪ ۶۸۹۸۰۸ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۰۳۰۸ ‬
‪ ۶۸۹۸۵۵ ‬
۶
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۱۸۵ ‬
‪ ۱۲۱۸۸۹۴ ‬
۹
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۱۸۶ ‬
‪ ۱۲۱۸۸۹۵ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۰۰ ‬
‪ ۱۵۷۵۷۷۴ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۰۱ ‬
‪ ۱۵۷۵۷۷۳ ‬
۱۲
۱۳۹۲
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh