م‍ج‍ل‍س‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌: ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۶۱۶ - ۱۵۶۴
‎Shakespear, William‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍ل‍س‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌: ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌/ وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ س‍ال‍ور (ع‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ص‍وت‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۲ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ادب‍ی‍ات‌۴)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ اول‍ی‍ن‌ ب‍ار در س‍ال‌ ۱۳۱۸ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Taming of the shrew‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌.
‏عنوان روی جلد : ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌.
‏عنوان دیگر : ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌
‏شناسه افزوده : س‍ال‍ور، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱ - ۱۲۴۷، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PR
‏رده بندی دیویی : ۸۲۲ ۱۳۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۸۵
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍ل‍س‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌: ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آوردن‌ دخ‍ت‍ر ت‍ن‍دخ‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۴۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۵۶۷ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh