ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و رژی‍م‌ پ‍ی‍ش‌ از آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍وک‍وی‍ل‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ش‍ارل‌ ه‍ان‍ری‌ م‍وری‍س‌ ک‍ل‍رل‌ دو، ۱۸۵۹ - ۱۸۰۵
‎Tocqueville, Alexis Charles Henri Maurice Cle'ral de‬
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و رژی‍م‌ پ‍ی‍ش‌ از آن‌/ ال‍ک‍س‌ دوت‍و ک‍وی‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ث‍لاث‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌.
زری‍ن‌: ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۰۷
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌‎ ;‬۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۹۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Old re'gime and French Revolution‬.
‏موضوع : ف‍ران‍س‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌، ۱۷۹۹ - ۱۷۸۹ -- ع‍ل‍ل‌
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DC۱۳۸‭/ت‌۹‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ۰۴/۹۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۸۴۵
 
   آدرس ثابت  ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و رژی‍م‌ پ‍ی‍ش‌ از آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۶۶۹ ‬
‪ DC۱۳۸ /ت۹الف۸ ‬
۵
۱۳۶۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۶۲ ‬
۷
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۹۶۱۰ ‬
‪ ۲۵۶۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۹۶۱۱ ‬
‪ ۵۴۳۹ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۹۱۰۵ ‬
‪ ۱۵۹۳۲۵ ‬
۴
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۹۱۰۶ ‬
‪ ۱۵۹۳۲۶ ‬
۳
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۱۴۷۶ ‬
‪ ۹۴۷۵۱۱ ‬
۶
۱۳۶۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh