روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: رف‍ت‍ار م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ورگ‍اس‌، ج‍وزف‌، - ۱۹۴۷
‎Forgas, Joseph P.‬
‏عنوان و نام پديدآور : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: رف‍ت‍ار م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍وزف‌ پ‍ی‌ ف‍رگ‍اس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ش‍ای‍ار ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ه‍رداد ف‍ی‍روزب‍خ‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اب‍ج‍د، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۰۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹؛ ۱۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Interpersonal behaviour: The psychology of social interaction‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۴۰۰ - ۳۷۹
‏عنوان دیگر : رف‍ت‍ار م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌
‏موضوع : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍گ‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍روزب‍خ‍ت‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HM۱۳۲‭/ف‌۹ر۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۴۵
 
   آدرس ثابت  روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: رف‍ت‍ار م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۳۰ ‬
‪ HM۱۳۲ /ف۹ر۹ ۱۳۷۳ ‬
۵
۱۳۷۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۵۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۵۳۸ ‬
۸
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۰۴۹ ‬
‪ ۲۰۳۴۴۷ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۰۵۰ ‬
‪ ۲۰۳۴۴۸ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۸۹۶ ‬
‪ ۱۶۹۳۸۳ ‬
۲
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۸۹۷ ‬
‪ ۴۷۴۱۶۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۱۸۷ ‬
‪ ۱۱۷۱۵۵۲ ‬
۶
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۱۸۸ ‬
‪ ۱۱۷۱۵۵۳ ‬
۷
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۹۱۲۳ ‬
‪ ۱۵۹۴۵۱۴ ‬
۹
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۹۱۲۴ ‬
‪ ۱۵۹۴۵۱۵ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۷۲۶۳ ‬
‪ ۱۶۸۵۲۱۳ ‬
۱۷
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۵۵۲۴۳ ‬
‪ ۱۹۹۴۱۹۳ ‬
۱۱
۱۳۹۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۳۶۲۵ ‬
‪ ۲۰۶۸۲۲۲ ‬
۱۲
۱۳۹۷
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh