ف‍ت‍وح‌ ال‍ب‍ل‍دان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍لاذری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌، - ق‌۲۷۹
‏عنوان قراردادی : [ف‍ت‍وح‌ ال‍ب‍ل‍دان‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ت‍وح‌ ال‍ب‍ل‍دان‌/ اح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ج‍اب‍ر ب‍لاذری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از م‍ح‍م‍د ت‍وک‍ل‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ل‌ و پ‍ن‍ج‌، ص‌ ۷۸۷
‏فروست : (ت‍اری‍خ‌۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۳۷
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ت‍وح‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍وک‍ل‌، م‍ح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DS۲۳۴‭/ب‌۸ف‌۲۰۴۱ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ۹۵۳/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۱۴۶۴
 
   آدرس ثابت  ف‍ت‍وح‌ ال‍ب‍ل‍دان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۹۴۲ ‬
‪ DS۲۳۴ /ب۸ف۲۰۴۱ ۱۳۶۷ ‬
۳
۱۳۳۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۸۹۳۰ ‬
‪ ۲۱۳۴۸۳۹ ‬
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۰۰۸۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۰۹۰ ‬
۵
۱۳۳۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۸۷۸۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۴۵۵ ‬
۶
۱۳۳۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh