س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ت‍رو دلاوال‍ه‌ (ق‍س‍م‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دلاوال‍ه‌، پ‍ی‍ت‍رو، ۱۶۵۲ - ۱۵۸۶
‎Della Valle, Pietro‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ت‍رو دلاوال‍ه‌ (ق‍س‍م‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌)/ [پ‍ی‍ت‍رو دلاوال‍ه‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ا ت‍طب‍ی‍ق‌ چ‍اب‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ اص‍ل‍ی‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ و ح‍واش‍ی‌ از ش‍ع‍اع‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ف‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۳۴۸.
‏مشخصات ظاهری : ۴۸۳ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ۳۲۷: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌۴۵)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎cose e parole nei "viaggi" di pietro Della valle‬.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏موضوع : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ش‍ف‍ا، ش‍ع‍اع‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۲۲۳‭/د۸س‌۷ ۱۳۴۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۱۵۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۴۹-۴۹۵۴
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ت‍رو دلاوال‍ه‌ (ق‍س‍م‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۸۵۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۴۵۹ ‬
۵
۱۳۴۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh