گ‍ش‍ای‍ش‌ راز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ری‍ش‍ان‍زاده‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌پ‍روی‍ن‌، ۱۳۱۱-
‏عنوان قراردادی : رازگشا. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ش‍ای‍ش‌ راز: (پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ «رازگ‍ش‍ای‌» ک‍ی‍وان‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌)‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ پ‍ری‍ش‍ان‌زاده‌.‮‬
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‏‫‏، ۱۳۷۷.‮‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ی‍ازده‌، ۱۸۷ص.‮‬‏‬
‏شابک : ‏‫‏۷۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‏‬‏‫‏: ‭964-90907-7-0‬‬‏‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
‏موضوع : ک‍ی‍وان‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷ - ۱۲۴۰. رازگ‍ش‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : تصوف -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏شناسه افزوده : ک‍ی‍وان‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷ - ۱۲۴۰. رازگ‍ش‍ا. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۹۵/۲‬‭‮‬‏‫‭/‮پ‌‬۴‮گ‌‬۵‬‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۶‬‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۸۴۳۴
 
   آدرس ثابت  گ‍ش‍ای‍ش‌ راز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۴۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۴۱۳ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۱۹۸۴ ‬
‪ ۸۲۶۳۶۵ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۱۹۸۵ ‬
‪ ۱۰۳۲۵۶۴ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh