ان‍وار ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دود و ال‍ت‍ع‍زی‍رات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۰۵
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍وار ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دود و ال‍ت‍ع‍زی‍رات‌/ م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ب‍ه‍ادری‌
‏مشخصات نشر : [ق‍م‌]: م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌)، ۱۴۱۸ق‌. = - ۱۳۷۶.
‏شابک : ۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ح‍دود (ف‍ق‍ه‌)
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍رات‌ (ف‍ق‍ه‌)
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ادری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۹۵/۶‭/م‌۷‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۰۴
 
   آدرس ثابت  ان‍وار ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دود و ال‍ت‍ع‍زی‍رات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۲۵۶۵ ‬
‪ ‭BP۱۹۵/۶ /‮م‌‬۷‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۶‬ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۲۵۶۶ ‬
‪ ۴۵۷۲۱۶ ‬
۱
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh