پ‍زش‍ک‍ی‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ اج‍ت‍ه‍اد: اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍زش‍ک‍ی‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ اج‍ت‍ه‍اد: اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌/ طرح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍رک‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍رور.
ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌: - ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏عنوان دیگر : اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
‏موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ف‍ت‍واه‍ا
‏موضوع : ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۳/۹‭/خ‌۲پ‌۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۸۵۸۳
 
   آدرس ثابت  پ‍زش‍ک‍ی‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ اج‍ت‍ه‍اد: اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۵۲۱ ‬
‪ ۴۸۹۵۳۱ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۵۲۲ ‬
‪ ۴۸۹۵۳۲ ‬
۱
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh