ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍م‍ی‍م‍ی‌، ب‍دی‍ع‌، - ۱۲۸۲
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍دی‍ع‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : [۸]،‎ 745‬ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌اس‍پ‍ران‍ت‍و:‎B. Samimy: Plena Esperanto - Persa Vortano‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.‎745‬
‏موضوع : اس‍پ‍ران‍ت‍و -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PM۸۲۳۸‭/ف‌۲ص‌۸
‏رده بندی دیویی : ۴۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۲۷۳
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۸۷۰ ‬
‪ ۱۵۴۵۵۴۱ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۸۷۱ ‬
‪ ۱۳۱۵۰۳ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh