زارا: ع‍ش‍ق‌ چ‍وپ‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۲ -‏ ۱۳۷۶.، م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : زارا: ع‍ش‍ق‌ چ‍وپ‍ان‌/ م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست ۲]. ‬
‏مشخصات نشر : تهران: روای‍ت‌‏‫، ۱۳۷۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۲ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰ ری‍ال‌‬‏‬ ؛ ‏‫۷۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : چاپ قبلی : هدایت ، ۱۳۶۹ .
‏يادداشت : چاپ چهارم: پائیز ۱۳۷۰.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۷۱‭‬ ‭/‭‮الف‬۶۴‬‏‫‬‭‬‮‭ز۲ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۶۵۳
 
   آدرس ثابت  زارا: ع‍ش‍ق‌ چ‍وپ‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۳۸۰ ‬
‪ ۵۴۴۳۱۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۸۹۷ ‬
‪ ۱۰۰۵۲۸ ‬
۲
۱۳۷۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۳۶۶ ‬
‪ ۱۰۰۵۲۹ ‬
۳
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۳۶۷ ‬
‪ ۱۰۰۵۳۰ ‬
۴
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۹۷۸ ‬
‪ ۱۰۰۵۳۱ ‬
۵
۱۳۷۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۹۷۹ ‬
‪ ۱۰۰۵۳۲ ‬
۶
۱۳۷۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۷۳۵۷ ‬
‪ ۱۴۵۰۴۴۲ ‬
۱۰
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۰۶۹۹ ‬
‪ ۸۵۵۳۲۲ ‬
۷
۱۳۷۰
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۷۱۳ ‬
‪ ۶۳-۱۴۰۶۹۱ ‬
۸
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۸۸۰۹ ‬
‪ ۱۹۵۲۳۶۰ ‬
۹
۱۳۷۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh