ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ه‍ن‍د (در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و اف‍ش‍اری‍ه‌): ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه‍. ق‌/ ۱۵۱۰ - ۱۷۴۵م‌ ‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍اض‌ الاس‍لام‌، ۱۹۱۹- م‌.
Riazul Islam
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ه‍ن‍د (در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و اف‍ش‍اری‍ه‌): ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه‍. ق‌/ ۱۵۱۰ - ۱۷۴۵م‌ ‬/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ری‍اض‌‌الاس‍لام‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر آرام‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۴۲۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‍۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‭‬‭‭‬‭‎964-00-0072-8‬ :
‏يادداشت : ‪‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Indo - Persian relations: a Study of political and diplomatic relations ‭between Mughul Empire and Iran.
‏یادداشت : ص‌. [۳۷۳] - ۳۹۳.
‏موضوع : مغولان هند (سلسله) -- روابط خارجی -- ایران
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- امپراتوری مغولان هند
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی‏‫-- ۹۰۷ - ۱۲۱۸ ق.‬
‏شناسه افزوده : آرام‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر، ‏‫‬‏۱۳۳۲ -، مترجم
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۲۰۲‭/ر۹ت‌۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۲۷/۵۵۰۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۹۳۳
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ه‍ن‍د (در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و اف‍ش‍اری‍ه‌): ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه‍. ق‌/ ۱۵۱۰ - ۱۷۴۵م‌ ‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۸۶۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۲۸۸ ‬
۷
۱۳۷۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۵۸ ‬
‪ DSR۱۲۰۲ /ر۹ت۲ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۵۰۹ ‬
‪ DSR۱۲۰۲ /ر۹ت۲ ۱۳۷۳ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۴۴۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۳۰۳ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۸۲ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۱۸۳ ‬
‪ ۱۶۲۳۹۹ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۰۱۸۴ ‬
‪ ۵۹۸۶۸۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh