اب‍وذر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏۱۳۵۶.‬
‏عنوان و نام پديدآور : اب‍وذر/ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌؛ [گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌].
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ال‍ه‍ام‌‏‫، ۱۳۶۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۷ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار/ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌؛ ۳.
‏شابک : ‏‫۶۵۰ ری‍ال‌‬:‏ ‫‬‭‎964-6071-13-9 ‬ ؛ ‏‫۷۰۰ ری‍ال‌ (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۵۵۰۰ ری‍ال‌ (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ ریال(چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال(چاپ چهاردهم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۶۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ هشتم و ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: ۱۳۸۸.
‏موضوع : اب‍وذر غ‍ف‍اری‌، ج‍ن‍دب‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍اده‌، -‏۳۲ق. -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی
‏رده بندی کنگره : ‭BP۲۳۳/۷ /ش۴‬‭ ۳.ج ۱۳۶۱‬
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۲۳
 
   آدرس ثابت  اب‍وذر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۴۰۶ ‬
‪ ۶۳-۵۴۰۶ ‬
۲
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۲۸۵ ‬
‪ ۶۳-۸۰۵۹۶ ‬
۹
۱۳۸۷
۱۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۸۸۵ ‬
‪ BP۲۳۳/۷ /ش۴،۳.ش ‬
۱
۱۳۷۵
۶
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۱۹ ‬
‪ BP۲۳۳ /۷ /ش۴ش۳ ‬
۲۹
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۲۲۲ ‬
‪ ۹۰۰۰-۲۲۲ ‬
۲۰
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۳۹۸ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۹ ‬
۲۲
۱۳۶۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۳۹۹ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۸ ‬
۲۳
۱۳۶۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۵۹۱ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۰ ‬
۱۹
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۵۹۲ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۱ ‬
۱۸
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۷۲۸ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۲ ‬
۱۷
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۷۲۹ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۳ ‬
۲۷
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۷۵۷ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۵ ‬
۲۵
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۷۵۸ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۴ ‬
۲۶
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۵۹۷ ‬
‪ ۳۲۲۵۹۷ ‬
۱۶
۱۳۷۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۵۹۸ ‬
‪ ۳۲۲۵۹۸ ‬
۱۵
۱۳۷۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۳۷۶۵ ‬
‪ ۴۰۸۲۱۷ ‬
۱
۱۳۷۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۳۷۶۶ ‬
‪ ۴۴۸۳۱۸ ‬
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۰۱۶۲ ‬
‪ ۴۴۸۳۲۴ ‬
۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۱۶۳ ‬
‪ ۵۵۴۵۲۶ ‬
۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۳۹۶۸ ‬
‪ ۴۴۸۳۲۵ ‬
۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۳۹۶۹ ‬
‪ ۵۴۷۴۳۰ ‬
۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۸۱۱۱ ‬
‪ ۲۵۸۸۰۴ ‬
۲۱
۱۳۸۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۱۱۳۳ ‬
‪ ۳۵۱۹۵۵ ‬
۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۰۹۷ ‬
‪ ۷۲۹۷۶۲ ‬
۳۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۱۰۱۳ ‬
‪ ۱۴۴۵۰۶۶ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۶۸۵۰ ‬
‪ ۹۵۳۱۹۳ ‬
۳۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh