م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر/ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۴ ص‌.ج‍دول‌ (ت‍ا ش‍ده‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۳۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۷۰‭/ش‌۹م‌۷ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۲۹۲
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۰۰۲۸ ‬
‪ DSR۷۰ /ش۹م۷ ۱۳۶۹ ‬
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۹۶۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۴۰۴ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۳۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۹۶۶ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۳۱ ‬
‪ DSR۷۰ /ش۹م۷ ۱۳۶۹ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۳۲ ‬
‪ DSR۷۰ /ش۹م۷ ۱۳۶۹ ‬
۶
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۷۹ ‬
۸
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۳۶۰ ‬
‪ ۱۶۱۳۳۵ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۳۶۱ ‬
‪ ۶۰۲۲۹۴ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh