آئ‍ی‍ن‌ ج‍وان‍م‍ردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۷۹ - ۱۹۰۳
‎Corbin, Henry‬
‏عنوان و نام پديدآور : آئ‍ی‍ن‌ ج‍وان‍م‍ردی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍س‍ان‌ ن‍راق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍و، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : دوازده‌، ص‌ ۲۳۳
‏شابک : ۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌ اس‍ت‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ رس‍ای‍ل‌ ج‍وان‍م‍ردان‌:‎Traite's des compagnons-cheveliers‬
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ق‌. ۱. آئ‍ی‍ن‌ ج‍وان‍م‍ردی‌، ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌ .-- ق‌. ۲. آئ‍ی‍ن‌ ج‍وان‍م‍ردی‌ از وی‍د دی‍گ‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ان‌
‏موضوع : ف‍ت‍وت‌
‏شناسه افزوده : ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۹۴‭/ک‌۹آ۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۹۲
 
   آدرس ثابت  آئ‍ی‍ن‌ ج‍وان‍م‍ردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۴۶۲۹ ‬
‪ ۱۵۸۱۶۵ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۲۹۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۲۹۳ ‬
۷
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh