اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۹۲۰ - ۱۸۶۴
‎Weber, Max‬
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ اث‍ر م‍اک‍س‌ وب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، م‍ه‍رداد ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍م‍ادزاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌ و س‍ه‌، ص‌ ۵۲۷
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Wirtschaft und gesellschaft: grundriss d. verstehenden soziologie‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [س‍ی‌ و ی‍ک‌] - س‍ی‌ و س‍ه‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد
‏شناسه افزوده : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍رداد، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ادزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HM۵۹۰‭/و۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۴۷۷۲
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۵۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۵۷۱ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۷۱۷۲ ‬
‪ ۱۲۲۶۶۹۷ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۷۳ ‬
‪ ۳۷۸۱۶۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh