ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ - اس‍پ‍ران‍ت‍و: ش‍ام‍ل‌ م‍ت‍ج‍اوز از ۴۰۰۰۰ واژه‌ م‍ف‍رد و م‍رک‍ب‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍م‍ی‍م‍ی‌، ب‍دی‍ع‌، - ۱۲۸۲
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ - اس‍پ‍ران‍ت‍و: ش‍ام‍ل‌ م‍ت‍ج‍اوز از ۴۰۰۰۰ واژه‌ م‍ف‍رد و م‍رک‍ب‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍دی‍ع‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍طائ‍ی‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ر، ص‌ ۷۳۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌اس‍پ‍ران‍ت‍و:‎B. Samimy: Persa Esperanta Vortaro: preskau 40000 persaj, idiomayoj kaj proverboj‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و.
‏عنوان دیگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و.
‏عنوان دیگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- اس‍پ‍ران‍ت‍و
‏رده بندی کنگره : PM۸۲۳۸‭/ف‌۲ص‌۸۲
‏رده بندی دیویی : ۴۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۳۲۴۲
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ - اس‍پ‍ران‍ت‍و: ش‍ام‍ل‌ م‍ت‍ج‍اوز از ۴۰۰۰۰ واژه‌ م‍ف‍رد و م‍رک‍ب‌ و اص‍طلاح‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۳۶۷ ‬
‪ ۶۹۵۰۹ ‬
۴
۱۳۶۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۳۶۸ ‬
‪ ۶۹۵۱۰ ‬
۵
۱۳۶۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۶۰۱ ‬
‪ ۲۶۲۴۰۴ ‬
۶
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۶۰۲ ‬
‪ ۲۲۶۴۳۲ ‬
۲
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۹۷۳۵ ‬
‪ ۳۲۸۴۷۰ ‬
۷
.
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۱۱۲۴ ‬
‪ ۵۵۷۰۴۱ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh