ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌ ، اس‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۶‭ - ۱۳۶۹‬.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‭.‬‭ج‌ ۲‬‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ۲۰۶۳‬‏‫ ، ۲/۲۰۶۳.‬
‏شابک : ‏‫ : ج.۱‬‏‫۱۸۰۰ ریال‬‏‫ :‭ ‎964-03-3858-32‬‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ ریال‏‬‏‫: ج.٬۱چاپ دهم‏‬‏‫‭964-034795-7 :‬‏‬ ؛ ‏‫ ‬۵۰۰۰ریال‬‬ ‏‫( ج. ۲ ) ‬‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌:‭‭‎S. H. Safari, A. Emami. Droit civil la famille‬.‏‬
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دهم:۱۳۸۵).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ن‍ک‍اح‌ و ان‍ح‍لال‌ آن‌ ( ف‍س‍خ‌ و طلاق‌ ).-ج‌. ۲. ق‍رائ‍ت‌ و ن‍س‍ب‌ و آث‍ار آن‌.
‏موضوع : حقوق خانواده -- ایران
‏موضوع : حقوق مدنی
‏شناسه افزوده : ام‍ام‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۱۴ -‏
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭KMH۵۴۰‬‏‫‭‭/ص‌۷ح‌۷ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۴۶/۵۵۰۱۵‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۰۵۱
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۲ ‬
۲
۶
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۸۵۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۸۵۶ ‬
۱
۸
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۸۶۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۸۶۰ ‬
۲
۷
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۴۱۶ ‬
‪ ۱۷۴۴۰۵ ‬
۱
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۴۱۷ ‬
‪ ۱۷۴۴۰۶ ‬
۱
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۸۵۶ ‬
‪ ۲۰۳۵۶۱ ‬
۱
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۸۵۷ ‬
‪ ۲۰۳۵۶۲ ‬
۱
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۴۶۱ ‬
‪ ۲۰۳۵۶۳ ‬
۲
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۴۶۲ ‬
‪ ۲۰۳۵۶۴ ‬
۲
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۰۵۳۱ ‬
‪ ۱۰۲۱۲۷۹ ‬
۱
۲
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۰۵۳۲ ‬
‪ ۲۹۹۱۸۰ ‬
۱
۹
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۴۶۸۶ ‬
‪ ۳۴۷۸۳۵ ‬
۲
۵
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۲۱۳۱۲ ‬
‪ ‏‫‭۶۳-۱۶۱۷۱۱ ‬
۲
۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۱۳۱۳ ‬
‪ ۴۸۷۰۹۶ ‬
۲
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۳۵۰ ‬
‪ ۴۸۵۴۷۹ ‬
۱
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۱۰۹۶ ‬
‪ ۸۵۴۸۳۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۱۰۹۷ ‬
‪ ۸۵۴۸۳۲ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۵۵۸۱ ‬
‪ ۷۲۷۹۴۵ ‬
۱۰
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۷۳۶۹ ‬
‪ ۸۱۱۸۴۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh