‏‫ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌م‍ن‍ص‍ورال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ ال‍م‍طه‍رالاس‍دی‌ (ال‍ع‍لام‍ه‌‌ال‍ح‍ل‍ی‌)‬‏‫؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ال‍م‍ق‍دس‍ه‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ال‍ح‍وزه‌ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌‬‏‫، ۱۴۱۳ ق.-‬‏‫= ۱۳۷۱ -‬
‏فروست : ‏‫م‍وس‍س‍ه‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ال‍م‍ش‍رف‍ه‌‬‏‫؛ ۶۷۱‬‏‫، ۶۷۲‬
‏شابک : ‏‫دوره، چاپ سوم‬‬‏‫‬‮‭978-964-470-199-3 :‬ ؛ ‏‫۳۱۰۰ ری‍ال‌ (ج‌.۱)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج. ۲‬‬‬‏‫‬‮‭964-470-199-2 :‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‏‫: ج. ۱، چاپ سوم‬‬‬‬‏‫‬‮‭978-964-470-768-1 :‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍رب‍ی‌.‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ سوم: ۱۴۳۲ ق.= ۱۳۹۰).‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶).‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان دیگر: قواعدالاحکام فی معرفةالحلال والحرام.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫قواعدالاحکام فی معرفةالحلال والحرام.‬‬
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۸ق.‏‬
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۲/۳‏‫‭/ع‌۸ق‌۹ ۱۳۷۱‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۱-۳۸۳۱‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۰۱۴ ‬
‪ ۱۹۱۵۳۲ ‬
۱
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۰۱۵ ‬
‪ ۴۳۸۸۳۱ ‬
۱
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۵۷۶۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭BP۱۸۲/۳ ‏‫‭/ع‌۸ق‌۹ ۱۳۷۱‭‮‬ ‬
۱
۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۸۷۲۵۱ ‬
‪ ‏‫‬‮‭BP۱۸۲/۳ ‏‫‭/ع‌۸ق‌۹ ۱۳۷۱‭‮‬ ‬
۲
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۷۲۵۲ ‬
‪ ۴۳۸۸۲۴ ‬
۲
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۵۲۲۶۸ ‬
‪ ‏‫‬‮‭BP۱۸۲/۳ ‏‫‭/ع‌۸ق‌۹ ۱۳۷۱‭‮‬ ‬
۳
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۲۲۶۹ ‬
‪ ۴۳۸۸۲۵ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۵۳۸ ‬
‪ ۱۳۶۲۷۸۸ ‬
۱
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۵۳۹ ‬
‪ ۱۳۴۸۶۵۰ ‬
۱
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۶۷۸۵ ‬
‪ ۱۳۸۲۵۲۱ ‬
۱
۱۰
۱۴۳۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۶۷۸۶ ‬
‪ ۱۳۸۲۵۲۲ ‬
۱
۱۱
۱۴۳۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۲۴۷۶۸ ‬
‪ ۱۸۷۹۰۷۷ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh