روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍م‌ م‍ن‍ص‍ورف‍ر.
‏وضعيت ويراست : [ ویراست ۲ ]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ف‍ده‌، ۳۹۴ ص‌.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۰۴۵.
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‫‬‭964-03-3347-2‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫: ‏‫‬‭964-03-3908-3‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال ( چاپ ششم )‬‬ ؛ ‏‫۵۷۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ نهم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-03-3908-4‬‬ ؛ ‏‫۵۷۰۰۰ ریال ( چاپ دهم)‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: karim mansourfar. statistical methods.‎‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم: ۱۳۸۹.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۹۳ - ۳۹۴.
‏موضوع : آمار
‏موضوع : آمار -- مسائل، تمرین‌ها و غیره
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫HA ۲۹/۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‭‬‭م۸ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۰۱/۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۳۶۳۱
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۳۸۰ ‬
‪ ۶۳-۲۱۳۸۰ ‬
۳
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۳۶۴۹ ‬
‪ ۶۳-۳۳۶۴۹ ‬
۱
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۷۲۸۱ ‬
‪ ۶۳-۵۷۲۸۱ ‬
۴
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۴۴۰ ‬
‪ HA۲۹/۵/ف۲ م۸ ۱۳۷۴ ‬
۲۴
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۰۳۶ ‬
‪ ۲۱۷۳۷۳ ‬
۱۲
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۰۳۷ ‬
‪ ۲۱۷۳۷۲ ‬
۱۳
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۹۷۳۵ ‬
‪ ۳۷۶۴۰۸ ‬
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۹۷۳۶ ‬
‪ ۵۸۰۹۶۰ ‬
۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۲۵۶ ‬
‪ ۴۹۷۰۱۸ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۲۵۷ ‬
‪ ۲۵۰۳۳۵ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۹۴۵۰ ‬
‪ ۴۹۷۰۲۱ ‬
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۹۴۵۱ ‬
‪ ۹۵۴۵۰۳ ‬
۸
۱۳۸۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۰۴۴۶ ‬
‪ ۳۴۱۰۶۵ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۰۴۴۷ ‬
‪ ۱۸۷۳۹۲ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۵۶۸ ‬
‪ ۶۶۵۳۱۸ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۵۶۹ ‬
‪ ۶۶۵۳۱۹ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۹۳۲ ‬
‪ ۹۵۴۶۰۰ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۹۳۳ ‬
‪ ۸۶۹۸۴۵ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۹۰۴ ‬
‪ ۸۰۹۸۹۵ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۹۰۵ ‬
‪ ۸۰۹۸۹۴ ‬
۲۱
۱۳۷۴
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۰۰۲۸ ‬
‪ ۱۵۷۳۹۲۸ ‬
۲۲
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۰۰۲۹ ‬
‪ ۱۵۷۳۹۲۷ ‬
۲۳
۱۳۹۲
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh