ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌، از آغ‍از ت‍ا ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ل‍ب‍ن‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌، از آغ‍از ت‍ا ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ .../ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍د گ‍ل‍ب‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ه‍ن‍ر۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎M. Golbon. Bibliography of Persian art‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۴۵
‏موضوع : ن‍ق‍اش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ن‍ق‍اش‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۵۹۴۹‭‬ ‭/‮الف‬۹‭گ‌۸ ‌
‏رده بندی دیویی : ۰۱۶/۷۵۹۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۰۲۱
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌، از آغ‍از ت‍ا ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ ...
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۰۴۰ ‬
‪ Z۵۹۴۹/الف۹ گ۸ ‬
۶
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۲۳۲ ‬
‪ ۱۲۰۸۱۵ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
تالار مرجع
‪ ۱۷۶۳۱۳ ‬
‪ ‏‫Z۵۹۴۹‭‬‭/‮الف‬۹ ‭گ‌۸ ‌ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
قفسه باز
 
تالار پیایندها
‪ ۱۹۲۲۹۰۹ ‬
‪ ۹۴-۴۱۱ ‬
‏‫۱
۱۳۶۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۴۵۷۲ ‬
‪ ۱۴۴۴۷۷۹ ‬
۴
۱۳۶۳
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۳۷۸۶۲۴ ‬
‪ Z۵۹۴۹/الف۹ گ۸ ‬
۵
۱۳۶۳
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۹۷۹۴۳۴ ‬
‪ ‏‫Z۵۹۴۹‭‬ ‭/‮الف‬۹‭گ‌۸ ‌ ‬
۷
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh