ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ی‍ش‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ی‍ش‍ت‌/ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ج‍ده‌، ص‌ ۳۹۷
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۳ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ی‍ش‍ت‌: ش‍رح‌ ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌ ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍اش‍ر ب‍ص‍ورت‌ ج‍ل‍دی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ی‍ش‍ت‌: ش‍رح‌ ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‭/س‌۴ح‌۸ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ع‌۸۴۵ن‌/ش‌س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۲۱۱
 
   آدرس ثابت  ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ی‍ش‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۵۸۷۷ ‬
‪ ۲۲۲۳۱۸۰ ‬
۱
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۵۸۷۸ ‬
‪ ۲۵۹۰۸۹ ‬
۲
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۴۰۹۴۷ ‬
‪ ۱۴۴۶۷۲۸ ‬
۳
۱۳۷۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh