وزی‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، اق‍ب‍ال‌، - ۱۲۹۵
‏عنوان و نام پديدآور : وزی‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌/ اق‍ب‍ال‌ ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ار، ۴۹۹ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۷۹۴، ت‍اری‍خ‌۲۲)
‏شابک : ۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : وزی‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏موضوع : وزی‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۲۹‏‫‬‭‭/ی۷و۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۱
 
   آدرس ثابت  وزی‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۰۳۸ ‬
‪ DSR۱۳۲۹ /ی۷و۴ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۸۲۸ ‬
‪ DSR۱۳۲۹ /ی۷و۴ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۰۸۸ ‬
‪ DSR۱۳۲۹ /ی۷و۴ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۸۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۸۹۱ ‬
۷
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۶۵۴۵ ‬
‪ ‏۲۱۴۴۸۳۶ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۶۵۰۱۱ ‬
‪ ۱۰۱-۸۹۴۰ ‬
۵
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh