رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍م‍ر خ‍ی‍ام‌ ب‍ه‌ ۳۰ [س‍ی‌] زب‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ۵۱۷؟ق‌
‏عنوان قراردادی : [رب‍اع‍ی‍ات‌ (چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌)]
‏عنوان و نام پديدآور : رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍م‍ر خ‍ی‍ام‌ ب‍ه‌ ۳۰ [س‍ی‌] زب‍ان‌/ ب‍ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ رم‍ض‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍دی‍ده‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۷۰۹ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌، اس‍پ‍ران‍ت‍و، ع‍رب‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ اول‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Rubaiyat of Omar Khayyam in 30 languages‬.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۵
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۵ق‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌
‏شناسه افزوده : رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۶۲۵‭/ی‌۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۷۷۰
 
   آدرس ثابت  رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍م‍ر خ‍ی‍ام‌ ب‍ه‌ ۳۰ [س‍ی‌] زب‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۵۹۶۶ ‬
‪ ۲۰۴۲۸۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۴۷۹۲ ‬
‪ ۱۹۳۷۲۴۰ ‬
۳
۱۳۶۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh