ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۲ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۷۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A. Lahsaeizadeh social change in rural Iran‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲۲ - ۳۰۲
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
‏موضوع : روس‍ت‍اه‍ا -- ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HT۴۲۱‭/ل‌۹ت‌۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۷/۷۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۰۷۰
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۲۲۳ ‬
‪ HT۴۲۱ /ل۹ت۳ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۲۲۴ ‬
‪ HT۴۲۱ /ل۹ت۳ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۳۱۰۱-۱۶۹۹۳ ‬
‪ HT۴۲۱/ ل۹ت۳ ‬
۶
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۳۱۰۱-۱۶۹۹۴ ‬
‪ HT۴۲۱ /ل۹ت۳ ‬
۷
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۹۳۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۹۳۵ ‬
۸
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۸۸۴ ‬
‪ ۱۷۲۴۰۷ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۸۸۵ ‬
‪ ۱۷۲۴۰۶ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh