گفتگوی دو مذهب
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اراک‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۳۴ - ‏
‏عنوان قراردادی : ح‍وار ف‍ی‌الام‍ام‌: ن‍ص‌ال‍ح‍وارال‍ف‍ک‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍س‍ن‌الاراک‍ی‌ وال‍دک‍ت‍ور م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍م‍ع‍ری‌ .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : گفتگوی دو مذهب: گفتگوی دو اندیشمند شیعی و سلفی درباره امامت/ نویسنده محسن اراکی؛ مترجم سیدامید موذنی.
‏مشخصات نشر : قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۳ ص.‮‬‏‫؛ ۵/۱۴×۵/۲۱س‌م.‮
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‏‫: 978-600-441-006-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۲۱] - ۲۲۳. ‮‬
‏عنوان دیگر : گفتگوی دو اندیشمند شیعی و سلفی درباره امامت.
‏موضوع : اراکی، محسن -- دیدگاه درباره امامت
‏موضوع : Araki, Mohsen -- Views on immate
‏موضوع : مسعری، محمد -- دیدگاه درباره امامت
‏موضوع : Mos'ari, Mohammad -- Views on Imamate
‏موضوع : امامت -- دفاعیه‌ها
‏موضوع : Imamate -- Apologetic works
‏موضوع : امامت -- جنبه‌های قرآنی
‏موضوع : Imamate -- Qur'anic teaching
‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ری‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : موذنی، سیدامید‏‫، ۱۳۶۶‏-‬، مترجم
‏شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۳‏‫‭/‮الف‬۴ح۹۰۴۱ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۳۶۷۴۲
 
   آدرس ثابت  گفتگوی دو مذهب
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۶۰۱ ‬
‪ ۱۷۵۵۰۳۹ ‬
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۶۰۲ ‬
‪ ۱۷۵۵۰۴۰ ‬
۲
۱۳۹۵
۱