‏‫شهر، حمل و نقل و زندگی روزمره‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : فاضلی، محمد، ‏‫۱۳۳۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫شهر، حمل و نقل و زندگی روزمره‮‬‏‫/ گردآوری و تدوين محمد فاضلی‮‬‏‫؛ دبير علمی نعمت‌الله فاضلی‮‏‫؛ مدير توليد سيدمحمدرضا بهلول‮‬‏‫؛ به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.‮‬
‏مشخصات نشر : تهران: تیسا‏‫، ۱۳۹۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۷ ص.‮‬‬‏‫: مصور، جدول، نمودار. ‮‬
‏فروست : انتشارات تیسا؛ شماره نشر ۱۲۵.
‏‫فرهنگ و اجتماع‮‬‏‫؛ ۶۴‮‬‏‫. نگاشت شهر‮‬‏‫؛ ۱۰۴.‮‬
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰۰ ریال‮‬‬‏‫: 978-600-7212-64-6‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : زندگی شهری -- ایران -- تهران
‏موضوع : شهرنشینی -- ایران -- تهران
‏شناسه افزوده : ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۴۳ -‏
‏شناسه افزوده : بهلول،سیدمحمدرضا، ‏‫۱۳۵۳ -‎‏‬
‏شناسه افزوده : شهرداری تهران. اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫HT۱۴۷‭‬ ‭/‮الف‬۹‭ف۱۶ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‭۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۱۲۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۴۵۶۹۲۸
 
   آدرس ثابت  ‏‫شهر، حمل و نقل و زندگی روزمره‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۱۹۹۴۸ ‬
‪ ۱۸۱۲۹۴۰ ‬
۳
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۹۵۱۳۱ ‬
‪ ۲۱۰۸۹۵۴ ‬
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۵۱۳۲ ‬
‪ ۱۵۷۸۹۸۳ ‬
۲
۱۳۹۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh