روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: ت‍ح‍ول‌ روان‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ی‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
‏عنوان و نام پديدآور : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: ت‍ح‍ول‌ روان‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ی‍ری‌ / م‍ح‍م‍ود م‍ن‍ص‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫‏‏، ۱۳۸۹.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده‌، ۳۸۲ ص‌.‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۳۷۰‏‫. روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌؛ ۱۷.
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫‭978-964-459-371-0 : ‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‎‭Mahmoud Mansour. Developmental psychology from birth to senescence.‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: ت‍ح‍ول‌ روان‍ی‌ از ک‍ودک‍ی‌ ت‍ا پ‍ی‍ری‌" و ن‍ی‍ز ع‍ن‍اوی‍ن‌ دی‍گ‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ یازدهم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۹۲.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲۸ - ۳۳۸.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : روان‌شناسی رشد
‏موضوع : روان‌شناسی ژنتیک
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۷۰۸‭‬ ‭/ف۲‏‫‭م۸۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۷۷۷۷۶
 
   آدرس ثابت  روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: ت‍ح‍ول‌ روان‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ی‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۵۴۹۷ ‬
‪ ۶۳-۷۱۱۴ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۱۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۸۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۸۶۶ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۰۴۴۰۸ ‬
‪ ۱۱۲۱۱۳۰ ‬
۱
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۰۴۴۰۹ ‬
‪ ۱۱۲۱۱۲۹ ‬
۲
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۷۳۵۵ ‬
‪ ۱۵۵۱۹۲۷ ‬
۴
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۹۸۹۳ ‬
‪ ۱۵۸۳۱۶۸ ‬
۶
۱۳۹۳
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۹۸۹۴ ‬
‪ ۱۵۸۳۱۶۹ ‬
۷
۱۳۹۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۲۲۶ ‬
‪ ۱۷۳۶۴۹۶ ‬
۸
۱۳۹۵
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۸۸۱۲۵۰ ‬
‪ ۱۴۴۶۶۳۲ ‬
۱۱
۱۳۹۶
۱۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۸۱۲۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۳۲۴۹ ‬
۱۲
۱۳۹۶
۱۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh