ایرانیان: دوران باستان تا دوره‌ی معاصر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ایرانیان: دوران باستان تا دوره‌ی معاصر [کتاب]/ همایون کاتوزیان ؛ ترجمه‌ی حسین شهیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر مرکز‏‫، ‏‫۱۳۹۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۰،[۱۴]ص.تصویر‬.
‏فروست : نشر مرکز‏‫؛ ۱۰۲۹‬.‮‬
‏شابک : ‏‫۲۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‫‬‭978-964-213-138-9‬‬‬ ؛ ‏‫‬۲۳۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: The Persians : ancient, mediaeval, and modern Iran, 2009‭.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۹۱( فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجم: ۱۳۹۳.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[۳۵۶] -۳۸۰.
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : ایران -- تاریخ
‏شناسه افزوده : شهیدی، حسین، ‏‫۱۳۳۲ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۰۹‏‫‬‭/ک۱۶‭‮الف‬۹ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۷۰۰۵۵
 
   آدرس ثابت  ایرانیان: دوران باستان تا دوره‌ی معاصر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۹۱۴ ‬
‪ DSR۱۰۹ /ک۱۶الف۹ ۱۳۹۲ ‬
۵
۱۳۹۲
۴
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۹۱۵ ‬
‪ DSR۱۰۹ /ک۱۶الف۹ ۱۳۹۲ ‬
۶
۱۳۹۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۸۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۳۸۸۹ ‬
۸
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۹۰۳۰۵ ‬
‪ ۲۱۳۴۰۴۸ ‬
۱
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۰۳۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۷۰۹۵ ‬
۲
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۲۲۷۱ ‬
‪ ۱۵۵۷۰۳۵ ‬
۳
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۲۲۷۲ ‬
‪ ۱۵۵۷۰۳۶ ‬
۴
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۲۸۳۹ ‬
‪ ۱۶۵۸۷۵۵ ‬
۷
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۲۵۲۳ ‬
‪ ۲۰۱۱۲۶۴ ‬
۹
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۵۶۰۹ ‬
‪ ۲۰۱۸۵۶۹ ‬
۱۰
۱۳۹۶
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh