‏‫بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت، مرجعیت، شهادت) در ‏فقه و حقوق موضوعه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۸۵۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۸۰۹۸۱۷
‏پدیدآور : نوری‌شاولدعلیایی، عزیزه
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت، مرجعیت، شهادت) در ‏فقه و حقوق موضوعه [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر عزیزه نوری‌شاولدعلیایی؛ استاد راهنما مجید وزیری؛ استاد مشاور جمشید معصومی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ح، [۱۶۹] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۵-۱۶۸.
‏شناسه افزوده : وزیری، مجید، ‏‫۱۳۴۰ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : معصومی، جمشید، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ق‍ض‍اوت‌
ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
مرجعیت
گ‍واه‍ی‌
فقه
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فقه و حقوق اسلامی
 
   آدرس ثابت  ‏‫بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت، مرجعیت، شهادت) در ‏فقه و حقوق موضوعه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh