اخ‍لاق‌ در ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۳-
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍لاق‌ در ق‍رآن‌/ محمد‌تقی م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌؛ تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندری.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ج‌.
‏فروست : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ ۳۲۵‏‫، ۳۲۷‬. اخلاق‏‫ ؛ ۳۹‏‫، ۴۱.‬
مشکات‏‫؛ ۷- ۱/۱.‬
‏شابک : ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‏‫‭978-964-411-103-7 :‬‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫ج. ۳، چاپ چهارم‬‏‫: ‭978-964-411-156-3‬‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۳ (چاپ چهارم: تابستان ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : عنوان روی جلد: مشکات: مجموعه آثار حضرت آیت‌‌الله مصباح.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : قرآن -- اخلاق
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۰۳/۳‏‫‭/م۶‮الف‬۳ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۷۹۵۰۵
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اخ‍لاق‌ در ق‍رآن‌
بعد