بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و اسلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۱۴۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۷۲۷۹۳۳
‏پدیدآور : مهری‌مهویزانی، قاسم
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و اسلام [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر قاسم مهری‌مهویزانی ؛ استاد راهنما سیدمحمد موسوی‌بجنوردی. ؛ استاد مشاور عباس منتهایی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏م، ۱۴۵ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۱-۱۴۵.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌‏‫، سید‌م‍ح‍م‍د‬‏‫، ۱۳۲۰ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : منتهایی، عباس، استاد مشاور
‏توصیفگر : اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق
 
   آدرس ثابت  بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و اسلام
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh