مطالعه جرم‌شناختی تاثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۰۱۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۶۸۲۸۶۲‬‬
‏پدیدآور : خدارحمی، راضیه
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعه جرم‌شناختی تاثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش راضیه خدارحمی؛ استاد راهنما یوسف‌علی‌ باقرپور؛ استاد مشاور محمدحسین پوریانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ک، [۱۷۰] ورق‬: جدول، نمودار، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۶۱-۱۶۳.‬
‏شناسه افزوده : باقرپور، یوسف‌علی، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : پوریانی، محمدحسین، استاد مشاور
‏توصیفگر : ب‍زه‍ک‍اری‌
ج‍وان‍ان‌
م‍اه‍واره‌ ه‍ا
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق
 
   آدرس ثابت  مطالعه جرم‌شناختی تاثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh