اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۰۸۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۳۶۳۶۹۷‬
‏پدیدآور : مظاهری، امیرمسعود
‏عنوان و نام پديدآور : اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو امیرمسعود مظاهری؛ استاد راهنما علی خالقی؛ استادان مشاور محمد آشوری، امیرحسین رنجبریان.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): حقوق جزا و جرمشناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫و، ۳۲۴ ورق‬.‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۳۱۱-۳۲۴.‬
‏شناسه افزوده : خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،‏‫ ۱۳۴۵ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۱ - ‏، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : رن‍ج‍ب‍ری‍ان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، استاد مشاور
‏توصیفگر : ص‍لاح‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ح‍اک‍م‌
دادگاه‌های بین‌المللی کیفری
آیین دادرسی
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین‌المللی و در دیوان بین‌المللی کیفری است و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری به شمار می‌رود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد می‌شود نقش بسیار مهمی در اقبال دولتها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین‌المللی داشته است. ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم اقدام یا ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی از سوی دیگر و همچنین احراز غبطه عدالت در پی انجام دادرسی در دیوان است. صلاحیت تکمیلی دیوان با تاکید بر اولویت رسیدگی در سطح ملی و تبیین مع‌الواسطه انتظارات خود از نحوه برخورد با جنایات بین‌المللی، به ارتقاء سطح عدالت کیفری در دولتها و تامین صلح و امنیتی پایدار کمک می‌کند. در عین حال، شیوه عملکرد دیوان در برخورد با جنایات بین‌المللی نواقصی دارد که خاتمه بخشیدن به بی کیفری را آرمانی دور از دسترس برای دیوان کرده است. از سویی تفسیر پذیر بودن ضوابطی که به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان می‌انجامد و استعداد بالقوه دیوان در مبدل شدن به نهادی برای استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف بعضا سیاسی شورای امنیت و برخی دولتهای عضو و همچنین دادستان، دقت در تفسیر و شیوه اجرای این اصل را با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اسناد و معاهدات بین‌المللی و رویه‌های قضایی طلب می‌کند. در این پژوهش به شناسایی ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی، اجزاء، اهداف و مبانی آن، نحوه ثبوت و سرانجام اجرای این اصل با توجه به سوابق تاریخی، اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، رویه‌های محاکم بین‌المللی و دیوان و مواضع مقامات قضایی و صاحبنظران پرداخته شده است.
 
   آدرس ثابت  اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh