‏‫‬رحمة من‌الرحمن فی تفسیر و اشارات‌القرآن
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫‬رحمة من‌الرحمن فی تفسیر و اشارات‌القرآن‏‫/ محیی‌الدین ابن‌عربی‬‏‫؛ ترجمه و شرح قاسم میرآخوری.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬‏‫: فهرست‬‏‫، ‏‫۱۳۹۲ ‏‬-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6351-71-4 :‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‬ ‏‫: ج.۱‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6351-71-4 :‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬( ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۲‬‏‫ ‏‫‬‮‭978-964-6351-75-2 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6351-68-4 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ دوم)
‏يادداشت : ج.۱( چاپ دوم).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج. ۲ ( چاپ دوم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۱ و ۳ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ‏‫ج. ۱. سوره حمد، بقره آیات ۱ - ۳۱‏‫.- ج.۲. سوره بقره آیات ۳۲ - ۱۵۰.- ج.۳. سوره بقره آیات ۱۵۱ - ۲۸۶.
‏موضوع : تفاسیر عرفانی -- ‏‫قرن ۶ق.
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۶ق.
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رآخ‍وری‌، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۴۰ -‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۰۰‏‫‭/‮الف‬۲ر۳ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۱۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۲‎۷‎۲‎۰‎۳‎۱‬‬‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫‬رحمة من‌الرحمن فی تفسیر و اشارات‌القرآن
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۳۹۱۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۴۳۹۶ ‬
۱
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۴۶۶۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۴۰۹۰ ‬
۲
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۷۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۵۹۴۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۶۳۳۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۶۸۵۰ ‬
۲
۱۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۲۱۳ ‬
‪ ۱۱۰۶۹۴۵ ‬
۲
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۲۱۴ ‬
‪ ۱۱۰۶۹۴۶ ‬
۲
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۳۱۵۶ ‬
‪ ۱۳۰۰۱۵۸ ‬
۱
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۳۱۵۷ ‬
‪ ۱۳۰۰۱۵۹ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۴۲۸۵ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۱۶ ‬
۱
۶
۱۳۸۸
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۷۰۴۴۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭BP۱۰۰ ‏‫‭/‮الف‬۲ر۳ ۱۳۹۲ ‬
۱
۹
۱۳۹۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۰۴۵۰ ‬
‪ ۱۵۲۰۱۶۸ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۰۴۵۳ ‬
‪ ۱۵۰۸۰۵۷ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۲
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۷۰۴۵۴ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭BP۱۰۰ ‏‫‭/‮الف‬۲ر۳ ۱۳۹۲ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۲
۲
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh