تئوری انتخاب
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍لس‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ‏‫۱۹۲۵ - ‏۲۰۱۳م.‏
Glasser, William
‏عنوان و نام پديدآور : تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناسی امید/ اثر ویلیام گلسر؛ مترجم علی صاحبی؛ ویرایش محمد حسینی؛ الهام اثنی‌عشری.
‏مشخصات نشر : تهران: سایه سخن‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰۸ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : ‏‫‭978-600-92313-0-0‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰۰ ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰۰ ریال(چاپ پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی : Choice theory : a new psychology of personal freedom‭‭‭.
‏يادداشت : کتاب حاضر نخستین‌ بار تحت عنوان" ن‍ظری‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌: روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ آزادی‌'' ش‍خ‍ص‍ی‌ با ترجمه م‍ه‍رداد ف‍ی‍روزب‍خ‍ت‌ توسط رسا در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏عنوان دیگر : ن‍ظری‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌: روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ آزادی‌ ش‍خ‍ص‍ی‌.
‏عنوان دیگر : درآمدی بر روانشناسی امید.
‏موضوع : روان‌شناسی
‏شناسه افزوده : ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BF۱۲۱‏‫‭‭/گ۸۴ن۶ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ‎۲‎۲‎۵‎۷‎۱‎۹‎۰‬‬
 
   آدرس ثابت  تئوری انتخاب
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۶۳۴۴ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۸۵۵ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۵۷۵۲ ‬
‪ ۶۳-۱۱۹۹ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۶۰۱۸ ‬
‪ ۶۳-۳۰۵۶ ‬
۱۹
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۰۷۴۷ ‬
‪ ۱۷۷۵۷۸۸ ‬
۲۰
۱۳۹۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۹۰۶۱ ‬
‪ ۱۷۸۵۲۴۸ ‬
۱۴
۱۳۹۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۹۱۴۲ ‬
‪ ۱۸۰۵۹۳۸ ‬
۱۵
۱۳۹۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۰۳۱۰۵ ‬
‪ ۲۰۳۳۰۲۱ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۳۱۰۶ ‬
‪ ۱۰۷۹۸۹۶ ‬
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۶۵۵۷ ‬
‪ ۱۳۲۳۵۵۸ ‬
۵
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۶۵۵۸ ‬
‪ ۱۳۲۳۵۵۹ ‬
۶
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۸۶۵ ‬
‪ ۱۴۷۳۰۴۶ ‬
۷
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۸۶۶ ‬
‪ ۱۴۷۳۰۴۵ ‬
۸
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۲۳۷۴ ‬
‪ ۱۶۵۹۵۹۷ ‬
۹
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۱۰۶۰ ‬
‪ ۱۶۹۳۹۱۵ ‬
۱۱
۱۳۹۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۳۴۳۸ ‬
‪ ۱۷۵۷۸۱۴ ‬
۴
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۰۴۲۶۶ ‬
‪ ۱۹۳۶۰۱۰ ‬
۱۳
۱۳۹۶
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۰۴۲۶۷ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۹۴۰ ‬
۱۶
۱۳۹۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۷۴۰۵ ‬
‪ ۱۹۳۵۹۵۷ ‬
۲۱
۱۳۹۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۶۲۵ ‬
‪ ۱۹۷۴۹۸۰ ‬
۲۲
۱۳۹۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۹۷۵۲ ‬
‪ ۲۰۰۹۷۸۱ ‬
۲۴
۱۳۹۷
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۸۸۵۸ ‬
‪ ۲۰۳۲۰۵۹ ‬
۲۷
۱۳۹۷
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۱۲۴۲ ‬
‪ ۲۰۴۱۷۴۶ ‬
۲۹
۱۳۹۷
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۱۵۹۶ ‬
‪ ۲۰۴۴۸۰۳ ‬
۱۸
۱۳۹۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۴۵۴۴ ‬
‪ ۲۰۴۹۴۹۵ ‬
۳۲
۱۳۹۷
۱۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۱۲۹۱۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۷۵۹۸۰ ‬
۳۳
۱۳۹۷
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۸۱۹۵ ‬
‪ ۲۱۷۴۱۲۰ ‬
۳۴
۱۳۹۸
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۳۸۴۸ ‬
‪ ۲۰۴۳۷۵۸ ‬
۳۱
۱۳۹۷
۲۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh