یادداشت‌های سیاسی ایران ۱۳۴۴ - ۱۲۶۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : یادداشت‌های سیاسی ایران ۱۳۴۴ - ۱۲۶۰/ ویراستار آر.ام. بارل، [راب‍رت‌ ال.‬ ج‍ارم‍ن‌]؛ ترجمه افشار امیری.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴ ج.‬
‏فروست : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫؛ ۸۵۳‬‏‫، ۷۳۴‬‏‫، ۹۶۴‬‏‫، ۱۰۴۸‬. ترجمه‏‫؛ ۱۴‬‏‫، ۲‬‏‫، ۲۵‏‫، ۳۱‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-482-5‬‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۲، ق. ۱‬‏‫‭978-964-419-850-2 :‬ ؛ ‏‫: ج. ۲، ق.۲‬‏‫‭978-964-419-850-2 :‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫‭978-964-419-883-0 :‬ ؛ ‏‫۲۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۲‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-625-6‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۹‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-698-0‬‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۰‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-728-4‬‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۲، ق. ۱‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-625-6‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۵۰۰۰ ریال (ج. ۱۲، ق. ۲)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۳‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-759-8‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۷۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۴‬‏‫: ‏‫‭978-964-419-481-8‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهاردهم، ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Iran political diaries, 1881-1965, 1997‭.
‏يادداشت : ج. ۹ (چاپ اول: زمستان ۱۳۹۲) (فیپا).
‏يادداشت : ج. ۱۰ (چاپ اول: تابستان ۱۳۹۳) (فیپا).
‏يادداشت : ج. ۱۲، ق. ۱ - ۲ (چاپ اول: زمستان ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: بهار ۱۳۹۵).
‏يادداشت : ج.۲، ق.۱ (چاپ اول: ۱۳۹۶).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۹۷) (فیپا) .
‏مندرجات : ج.۲. ۱۲۸۴ - ۱۲۸۰ / مترجمین محمد صفار ، حسن رضایی.- ج.۴. ۱۲۸۸-۱۲۸۷ / مترجم مریم‌السادات امیرشاکرمی .- ج. ۹. ۱۳۱۰ - ۱۳۱۳ .- ج. ۱۰. ۱۳۱۳ - ۱۳۱۷.- ج. ۱۲، ق. ۱ - ۲. ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴.- ج. ۱۳. ۱۳۲۴ - ۱۳۳۰/ مترجم مهدی رحمانی.-ج. ۱۴. ۱۳۳۱ - ۱۳۴۴.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۳ق.-۱۴ -- ‏‫اسناد و مدارک
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- اسناد و مدارک
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- اسناد و مدارک
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- انگلستان -- اسناد و مدارک
‏موضوع : انگلستان --روابط خارجی -- ایران -- اسناد و مدارک
‏شناسه افزوده : بارل، رابرت مایکل، ویراستار
‏شناسه افزوده : Burrell, R. M. (Robert Michael)
‏شناسه افزوده : ج‍ارم‍ن‌،‏‫ راب‍رت‌ ال.‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : Jarman, Robert L.
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ری‌، اف‍ش‍ار، ‏‫۱۳۵۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : رحمانی، مهدی، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۱۶۷‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ‎۲‎۲‎۲‎۰‎۵‎۸‎۰‬‬
 
   آدرس ثابت  یادداشت‌های سیاسی ایران ۱۳۴۴ - ۱۲۶۰
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۹۹۴۵ ‬
‪ DSR۱۱۶۷ /ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۱۴
۳
۱۳۸۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۴ ‬
۲
۱
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۵ ‬
۲
۲
۱۳۹۶
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۶ ‬
۹
۳
۱۳۹۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۷ ‬
۹
۴
۱۳۹۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۸ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۸ ‬
۱۰
۱
۱۳۹۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۵۹ ‬
۱۲
۲
۱۳۹۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۰ ‬
۱۲
۱
۱۳۹۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۱ ‬
۱۳
۱
۱۳۹۵
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۱۶۲ ‬
۱۳
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۱۷۰۱ ‬
‪ ۱۵۶۲۲۳۵ ‬
۱۴
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۸۳۷۲۳۶ ‬
‪ ‭DSR۱۱۶۷ /ی۲ ۱۳۰۰ی‬ ‬
۱۴
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۶۴۹۳ ‬
‪ ۱۵۰۷۵۸۷ ‬
۱۲
۱
۱۳۹۲
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۴۱۶۴۹۴ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۱۲
۲
۱۳۹۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۵۲۷۶۷ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۹
۱
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۲۷۶۸ ‬
‪ ۱۶۴۵۸۳۰ ‬
۹
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۲۷۶۹ ‬
‪ ۱۶۴۵۷۸۰ ‬
۹
۱
۱۳۹۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۵۲۷۷۰ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۹
۲
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۹۴۱۱۷ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۲
۱
۱۳۹۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۴۱۲۰ ‬
‪ ۱۸۷۷۷۲۱ ‬
۲
۲
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۹۳۶۷ ‬
‪ ۱۶۶۰۰۸۵ ‬
۱۰
۱۶
۱۳۹۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۹۹۳۶۸ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۱۰
۱۷
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۹۳۶۹ ‬
‪ ۱۶۶۰۰۸۶ ‬
۱۰
۱۵
۱۳۹۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۹۹۳۷۰ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۱۰
۱۹
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۱۹۴۵ ‬
‪ ۱۷۲۵۴۶۸ ‬
۱۳
۱
۱۳۹۵
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۶۷۱۹۴۶ ‬
‪ ‬
۱۳
۲
۱۳۹۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۶۷۲۹۴۴ ‬
‪ ‏‫‭DSR۱۱۶۷ ‏‫‭/ی۲ ۱۳۰۰ی ‬
۱۳
۳
۱۳۹۵
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh