پدیدارشناسی جان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، ‏‫۱۷۷۰ - ۱۸۳۱‬‏‏‏م.‏
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
‏عنوان و نام پديدآور : پدیدارشناسی جان/ گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل؛ ترجمه باقر پرهام.
‏مشخصات نشر : تهران: کندوکاو‏‫، ۱۳۹۳.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۴۰ ص.‭‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-964-95087-4-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
‏يادداشت : کتاب حاضر از ترجمه فرانسه اثر با عنوان"La phénoménologie de l’esprit" به فارسی برگردانده شده است.
‏يادداشت : عنوان اصلی: Phanomenologie des Geistes‬‭.‬
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "ف‍ن‍وم‍ن‍ول‍وژی‌ روح‌: پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ ذه‍ن‌" با ترجمه زیبا جبلی توسط انتشارات شفیعی در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۹۰(فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏عنوان دیگر : ف‍ن‍وم‍ن‍ول‍وژی‌ روح‌: پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ ذه‍ن‌.
‏موضوع : نفس
‏موضوع : آگاهی
‏موضوع : حقیقت
‏موضوع : ‏‫شناخت (فلسفه)‬
‏شناسه افزوده : پ‍ره‍ام‌، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭B۲۹۲۸‭‬ /ف۲ج۲‏‫‬‭ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۰‎۴‎۱‎۲‎۷
 
   آدرس ثابت  پدیدارشناسی جان
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۰۶۰ ‬
‪ ۱۱۸۸۶۰۶ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۰۶۱ ‬
‪ ۱۱۸۸۶۰۷ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۹۸۸ ‬
‪ ۱۲۴۳۰۳۷ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۹۸۹ ‬
‪ ۱۲۴۳۰۳۸ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۴۲۵۵ ‬
‪ ۱۵۲۸۵۶۵ ‬
۵
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۳۴۲۵۶ ‬
‪ ۲۲۴۳۵۷۳ ‬
۶
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۸۴۷۴۸ ‬
‪ ۱۶۴۲۹۳۹ ‬
۸
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۹۸۹۳ ‬
‪ ۲۰۰۴۱۸۱ ‬
۹
۱۳۹۷
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh