اس‍ک‍ار ب‍رای‌ س‍ی‍اه‍ان‌، ات‍ف‍اق‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ی‍ا م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌؟
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۱-۱۱۳۴
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ک‍ار ب‍رای‌ س‍ی‍اه‍ان‌، ات‍ف‍اق‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ی‍ا م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌؟/ م‍ح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
‏منشا مقاله : ، ت‍وس‍ع‍ه‌، (۲۰ ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۱): ص‌ ۱۱.
‏توصیفگر : س‍ی‍اه‍پ‍وس‍ت‍ان‌
‏توصیفگر : ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ اس‍ک‍ار
 
   آدرس ثابت  اس‍ک‍ار ب‍رای‌ س‍ی‍اه‍ان‌، ات‍ف‍اق‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ی‍ا م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌؟
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh