م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ازاره‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ال‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : فابوتسی، ‏‫ف‍ران‍ک‌ ج.‬، ‏‫۱۹۴۸ - ‏ م.
Fabozzi, Frank J.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ازاره‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ال‍ی‌/ ف‍ران‍ک‌ ف‍ب‍وزی‌، ف‍ران‍ک‍و م‍ودی‍ل‍ی‍ان‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ف‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍ده‌‌ت‍ب‍ری‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پیشبرد‏‫، ۱۳۸۹‬-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۱‬، چاپ چهارم‬‏‫‭978-964-6721-26-5 :‏‫
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭Foundations of financial markets and Institutions, c2010‬.
‏يادداشت : چاپ قبلی: آگ‍اه‌، ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۳۹۲).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : امور مالی
‏موضوع : سازمان‌های مالی
‏شناسه افزوده : م‍ودی‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ران‍ک‍و، ۱۹۱۸ - م‌.
‏شناسه افزوده : Modigliani, Franco
‏شناسه افزوده : ف‍ری‌، ‏‫م‍ای‍ک‍ل‌ جی.‬
‏شناسه افزوده : Ferri, Michael G.
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HG۱۷۳/۶ /ف۲‏‫‭ف‌۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۳۲/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۵‎۳‎۸‎۷‎۷
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ازاره‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ال‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۷۸۰۸ ‬
‪ ۱۲۳۹۶۳۲ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۷۸۰۹ ‬
‪ ۱۲۳۹۶۳۳ ‬
۱
۲
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۸۳۴۴ ‬
‪ ۱۳۷۳۱۰۲ ‬
۱
۳
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۸۳۴۵ ‬
‪ ۱۳۷۳۱۰۱ ‬
۱
۴
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۵۰۰۵۴ ‬
‪ ۱۶۴۵۳۴۱ ‬
۱
۶
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۷۲۰۱ ‬
‪ ۱۶۸۳۲۶۱ ‬
۱
۷
۱۳۹۴
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh