پیام سبز‌اندیشان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پیام سبز‌اندیشان[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: چاپ آرویج، ۱۳۸۱ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1728-6174
‏يادداشت : نشریه به دو زبان فارسی- اسپرانتو است.
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فریبا نوری‌مجد
سردبیر: محمد‌رضا ترابی
‏يادداشت : فهرست مندرجات به زبان اسپرانتو
‏موضوع : اسپرانتو-- نشریات ادواری
زبان بین‌المللی-- نشریات ادواری
علوم انسانی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ن‍وری‌ م‍ج‍د، ف‍ری‍ب‍ا، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول
ت‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، سردبیر
‏رده بندی کنگره : ‏‫PM۸۲۰۱‬
‏رده بندی د... : ‏‫۴۹۹/۹۹۲۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۰۷۱۴۲۸‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫info@ sabzandishan.com‬
‏‫www.sabzandishan.com‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : انگلیسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  پیام سبز‌اندیشان
بعد  قبل     
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh