<القاموس=قاموس>‌المحیط
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌‏‫، ۷۲۹ -‏۸۱۷ق.
‏عنوان و نام پديدآور : القاموس‌المحیط / مجدالدین محمدبن یعقوب الفیروزابادی‌الشیرازی ؛ موشی‌الحواشی نصر الهورینی؛ صححنا محمدمحمودبن‌التلامیذ الترکزی‌الشنقیطی‌المدنی‌المکی.
‏مشخصات نشر : بیروت : دارالعلم للجمیع‏‫٬ ۱۳ ق.-‬‬‏‫= ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج.‏‫ ؛ ‏‫‏۲۰/۵×۲۸ س‌م.‬‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس جلد چهارم٬ ۱۳۰۶ق.= ۱۲۶۴.
‏عنوان دیگر : قاموس‌اللغه.
‏عنوان دیگر : القاموس‌المحیط و‌القابوس‌الوسیط فی‌اللغة.
‏عنوان دیگر : القاموس‌المحیط والقابوس‌الوسیط لما ذهب من کلام‌العرب شماطیط.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : زبان عربی -- واژ‌ه‌شناسی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍وری‍ن‍ی‌، ن‍ص‍ر، -۱۸۷۴م‌.، توشیحگر
‏شناسه افزوده : ش‍ن‍ق‍ی‍طی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود، - ۱۹۰۴م‌.، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PJ۶۶۲۰‭‬ /ف۲‏‫‬‭‬‭ف۹ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭‭‬‮‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۶‎۳‎۹‎۰‎۱
 
   آدرس ثابت  <القاموس=قاموس>‌المحیط
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۶۸۳۵۱۳ ‬
‪ ‬
۳
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۶۸۳۶۳۳ ‬
‪ ‬
۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۳۳۱۰ ‬
‪ ۱۶۷۴۳۷۲ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۳۳۱۱ ‬
‪ ۱۶۷۴۳۷۴ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۳۳۱۲ ‬
‪ ۱۶۷۴۳۷۳ ‬
۲
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh