سنن‌الدارمی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دارم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ‏‫۱۸۱ - ‏۲۵۵ق.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : سنن‌الدارمی/ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی السمرقندی؛ حقق نصه و خرج احادیثه و فهرسه فواز احمد زمرلی، خالد السیع‌العلمی.
‏مشخصات نشر : قاهره: دارالریان للتراث؛ بیروت: دارالکتاب العربی‏‫، ۱۴۰۷ق.‏‬‏‫= ۱۹۸۷م.‏‬‏‫= ۱۳۶۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‏‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲( چاپ اول: ۱۴۰۷ق. = ۱۹۸۷م. = ۱۳۶۶).‮‬
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۳ق.‏‬
‏موضوع : احادیث احکام
‏شناسه افزوده : زم‍رل‍ی‌، ف‍واز احمد
‏شناسه افزوده : علمی، خالد‌السبع
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۱۲۰‭/د۲س۹ ۱۳۶۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۲۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۸‎۲‎۲‎۱‎۵
 
   آدرس ثابت  سنن‌الدارمی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۸۱۷۹۳۷ ‬
‪ ‬
۲
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۶۸۸ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۹۳ ‬
۲
۴
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۶۲۷۹ ‬
‪ ۱۵۹۵۷۲۶ ‬
۱
۳
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh