جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، - ۹۴۰ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد/ تالیف علی‌بن‌الحسین‌ الکرکی؛ تحقیق موسسة آل‌البیت‌ علیهم‌السلم‌ لاحیاء‌التراث.
‏مشخصات نشر : قم: موسسه آل‌البیت (ع) لاحیاءالتراث‏‫، ۱۴ق.‬-‬‏‫= ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏فروست : آل‌البیت‌الاحیاء‌التراث؛ ۴۳، ۴۴‏‫، ۴۵‏‬‏‫، ۴۸، ۵۰‏‫، ۵۱‮‬‏‫، ۵۳‬.
‏شابک : ‏‫۳۴۰۰۰ ریال‬‏‏‫: دوره‬‏‫: ‏‫‭964-5503-55-8‬‏ ؛ ج.۱، چاپ دوم‏‫‬‭‭964-5503-56-6 :‬‏ ؛ ‏‫ج. ۳، چاپ دوم‏‬‏‫‭‭‭964-5503-58-2 :‏ ؛ ‏‫۱۵۰۰ ريال (ج.۴)‮‬‏ ؛ ‏‫ج. ۴، چاپ دوم‏‬‏‫‭‭964-5503-59-0 : ؛ ‏‫۱۷۰۰ریال (ج.۵)‬‏ ؛ ‏‫‫‭964-5503-61-2‬‏ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال‮‬‏‏‏‬: ج.۸ ، چاپ دوم‏‫‬‭‭964-5503-63-9 :‬‏‬ ؛ ج.۹، چاپ دوم‏‫: ‏‫‭964-5503-64-7‬‏‏‬ ؛ ‏‫ج.۱۰،چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‭964-5503-65-5‬‏‏‬ ؛ ‏‫ج.۱۱، چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭964-5503-66-3‏ ؛ ‏‫ج. ۱۳، چاپ دوم‏‬‏‫‭‭964-5503-68-X :‏
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، ۱۴۱۴ق.=۱۳۷۲.‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ج.۱ - ۴ (چاپ دوم: ۱۴۱۴ق. = ۱۳۷۲).
‏يادداشت : ج.۳ و ۵ (چاپ اول: ۱۴۰۸ق.=۱۳۶۶).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۸، ۹، ۱۰، ۱۳و ۱۵ (چاپ دوم: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳) .‮‬
‏يادداشت : ج.۱۰ و ۱۱(چاپ اول: ۱۴۱۱ق.=۱۹۹۱م.=۱۳۷۰).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج. ۳. الزکاه‌الحج
‏موضوع : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬ . قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۸ق.‏‬
‏شناسه افزوده : موسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث‏‫ (قم)
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۸۲/۳‭‬ ‭/ع۸‏‫‬‭م۳ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۵‎۹‎۷‎۸‎۵
 
   آدرس ثابت  جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۸۷۴۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۹۳ ‬
۵
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۴۵۹ ‬
‪ ۱۱۲۱۶۹۵ ‬
۶
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۸۸۸۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۸۲ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۸۸۸۵ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۹۱ ‬
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۲۰۱۱۱ ‬
‪ ۷۳۵۹۶۹ ‬
۱۲
۱
۱۹۹۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۰۳۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۴۲۲ ‬
۳
۳
۱۳۷۳
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۲۸۱۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۹۰ ‬
۱
۸
۱۳۷۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۲۸۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۹۱ ‬
۱۱
۱۰
۱۳۷۳
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۵۹۴ ‬
۶
۱
۱۳۷۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۳۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۵۸ ‬
۱۰
۲۰
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۶۷۴ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۴۵ ‬
۴
۱
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۰۲۵۹ ‬
‪ ۱۴۲۶۶۲۵ ‬
۸
۱۴
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۸۹۶ ‬
‪ ۱۴۷۴۶۲۰ ‬
۵
۳
۱۳۶۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh